top of page
Villa Amsteldijk

VILLA AMSTELDIJK

 

Locatie:

Amsteldijk, Amsterdam

1 luxe villa

Status:

In ontwikkeling

 

Voor het realiseren van een nieuw te bouwen villa zullen het bestaande hoofdgebouw, het tuinhuis en de volière gesloopt worden om plaats te maken voor een luxe villa die past in de traditie van grote buitenhuizen aan de Amstel. Dit sluit aan bij de visie van de stedenbouwkundige van Amsterdam.

 

Bij het ontwerpen van de nieuwe villa is gekeken naar het huidige bouwvlak. Dit bouwvlak komt overeen met de footprint van het bestaande gebouw (exclusief aanbouw). Door het bouwvlak 3 meter terug te leggen, komt het gebouw verder van de kernzone van het dijklichaam te liggen. Tevens ontstaat er meer afstand tot de weg. Door 3 meter vergunningsvrij uit te bouwen op de begane grond ontstaat er een grotere en diepere woonlaag die meer kwaliteit biedt dan het alleen bestemde bouwvlak.

 

Op de kavel zal een nieuwe villa worden gerealiseerd die zich voegt in de identiteit van Buitenveldert. De nieuwe massa zal geplaatst worden op een nieuw verhoogd maaiveld. Het huidige maaiveld wordt, afhankelijk van de locatie en het dijklichaam, met ongeveer 80 tot 190 cm’ verhoogd. Hierdoor komt de villa te staan op het niveau van de Amsteldijk. De nieuwe villa zal 12 meter hoog zijn ten opzichte van het nieuwe maaiveld en een footprint van 163m2 hebben. Naast de villa wordt ook een nieuw bijgebouw gerealiseerd. Dit bijgebouw staat rechtsachter

de villa en heeft een hoogte van ongeveer 6 meter ten opzichte van het nieuwe maaiveld en een footprint van 117m2. De totale nieuwe footprint op de kavel is 280m2, ongeveer evenveel als wat er nu staat maar dan verdeeld over 2 gebouwen.

bottom of page