top of page

Centrum Nootdorp

 

Locatie:

Centrum Nootdorp

148 appartementen

2.230 m2 winkeloppervlak

Status:

Gerealiseerd

 

In opdracht van ABB Ontwikkeling hebben wij in het centrum van Nootdorp op het oude manifestatieterrein een plan ontworpen met 148 appartementen, 2.230 m2 aan commerciële ruimtes en een parkeergarage voor 300 auto's.

Het plan vormt de afronding van het centrumplan voor Nootdorp, waarvan het winkelcentrum De Parade van Sjoerd Soeters het eerste deel is. In het plan is het nieuwe marktplein van Nootdorp opgenomen. Eén maal per week wordt hier de plaatselijke markt gehouden. Rond dit centraal gelegen plein zijn de commerciële ruimtes gevestigd.

Onder het gehele plan bevindt zich een parkeergarage, welke plaats biedt aan 300 auto’s. Door de garage circa 1 meter boven het maaiveld uit te laten steken, ligt het plein iets verhoogd. Hierdoor komt deze op gelijke hoogte te liggen met het voorplein van het winkelgebied van De Parade. Doordat beide pleinen tegenover elkaar liggen, ontstaat een stedelijke ruimte die doorloopt over de Laan van Nootdorp en zo de beide plandelen koppelt.

In zijn vormgeving moest het plan aansluiten op De Parade, omdat hiermee het centrum van Nootdorp wordt gevormd. Gekozen is voor een architectuur met verwijzingen naar de ‘Amsterdamse school’, daarmee aansluitend op de enigszins klassieke architectuur van het reeds gerealiseerde plan. De hoeken in het plan zijn expliciet vormgegeven, de lange gevels zorgen voor een rustige basisstructuur.

bottom of page