top of page
Courtyard Hilversum

COURTYARD Hilversum

 

Locatie:

Oude Torenstraat, Hilversum

71 appartementen

Status:

In aanbouw

 

 

 

Na een eerdere poging van een collega-architectenbureau in 2018 die strandde bij de welstandscommissie werd ons in 2020 gevraagd een plan te maken voor de vervanging van het bankgebouw naar ontwerp van Hugh Maaskant door een appartementengebouw in het centrum van Hilversum.
De welstandscommissie reageert enthousiast op ons ontwerp: “Dit plan verschilt in zijn geheel van het plan dat in 2018 voor de commissie werd gebracht. Het plangebied ligt tegen het monumentale kerkhof “Gedenkt te Sterven” aan. De auto’s komen allemaal onder het pand. Voor de noordgevel bestaat de wens dat er geen balkons komen. Hier zijn kleinere appartementen met Franse balkons bedacht. Het volume wordt aan de kant van het kerkhof wat lager om rekening te houden met de wensen van Stichting de Hof ten behoeve van de zoninval op de begraafplaats. Tevens zal de muur aan de begraafplaats worden hersteld. De binnentuin wordt gedeeltelijk openbaar met een ingang vanuit de Torenlaan. Advies van de commissie: De commissie is van mening dat het plan goed is afgestemd op zijn omgeving en de gebiedscriteria.”.
In de architectuur is aansluiting gezocht bij de schaal van het naastgelegen voormalige postkantoor en de materialisatie van het er tegenovergelegen museum ontworpen door Hans Ruijssenaars.
 

bottom of page