top of page
Dijckerwaal

DIJCKERWAAL

 

Locatie:

Waelpark, Naaldwijk

143 Woningen

Status:

Gerealiseerd

 

 

 

Waelpark is een nieuw te realiseren woongebied tussen Naaldwijk en ’s-Gravenzande (voorheen bekend als Het Nieuwe Water). Voor Waelpark is een masterplan opgesteld. Hierin worden onder andere de ligging aangegeven van de doorgaande ecologische verbinding (tussen het Staelduinse Bos en de kust), de hoofdontsluiting van het verkeer en de ligging en het programma van de woonvlekken.

 

Het nieuwe woongebied Waelpark wordt in het zuiden begrensd door de Naaldwijkseweg en strekt zich tussen de Poelwatering en Dijckerwaal uit naar het noorden tot aan de Poelmolenweg. Door onder andere de ecologische zone, onderdeel van de Poelzone, die dwars door het toekomstige woongebied zal lopen krijgt het gebied een groen karakter.

 

De woningbouw zal bestaan uit een gevarieerd aanbod grondgebonden woningen in verschillende prijscategorieën. Zoals starterswoningen, seniorenwoningen, gezinswoningen, vrijstaande woningen en vrije kavels.

 

Dijckerwaal, het eerste deelplan van Waelpark is gelegen in het meest zuidelijke deel van het nieuwe woongebied Waelpark, tussen de Poelwatering, Naaldwijkseweg en de Dijckerwaal. Dit plan omvat 143 woningen in negen verschillende types en prijsklasse.

bottom of page