top of page

DISCLAIMER

De inhoud van dit e-mailbericht en van de eventueel meegezonden bestanden is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze inhoud door anderen zonder toestemming van de afzender of de geadresseerde is onrechtmatig. Kampman Architecten bv staat niet in voor de juiste of volledige overbrenging van de verzonden informatie, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Alle uitgaande e-mail wordt door Kampman Architecten bv automatisch op virussen gescand. Kampman Architecten bv is nooit verantwoordelijk voor schade die door dit bericht wordt veroorzaakt. 

 

Voorwaarden voor het gebruik van digitale bestanden:

 

Meegezonden digitale tekeningenbestanden zijn uitsluitend bestemd als onderlegger waaraan door de ontvanger informatie kan worden toegevoegd. In de aangeleverde informatie zelf mogen geen wijzigingen worden aangebracht. Bij reproductie van de onderlegger met toegevoegde informatie dient de betreffende verveelvoudiging van het tekeningenbestand te worden voorzien van de naam van het bedrijf / de instelling / de persoon die de informatie heeft toegevoegd en de datum van toevoeging. Kampman Architecten bv is niet aansprakelijk voor de inhoud van de tekeningenbestanden waarvan door derden informatie is toegevoegd. De bewerker van deze tekeningenbestanden vrijwaart Kampman Architecten bv voor aanspraken van derden die mochten voortvloeien uit het gebruik van bewerkte bestanden. Vorenstaande laat onverlet het auteursrecht van Kampman Architecten bv op de aangeleverde tekeningenbestanden.

 

Wilt u bij onjuiste adressering zo vriendelijk zijn direct contact op te nemen met de afzender. Bij voorbaat dank.

bottom of page