top of page

HAAGS BUITEN

Locatie: Erasmus Veld, Den Haag

124 appartementen

147 eengezinswoningen

Status:

Gerealiseerd

Dit project won in 2021 de runner-up award natuurinclusief bouwen en ontwerpen. Daarnaast werd het project genoemd bij de top 7 circulaire projecten in het digitale themanummer Circulair & Natuurinclusief in 2022 van Stedenbouw&Architectuur.

 

Haags Buiten is een project in het Erasmus Veld waarvan de laatste woning eind mei 2021 is opgeleverd. Wonen in het groen staat centraal. In en om het plan zijn meerdere groenstructuren aanwezig. Aan de ene kant grenst de nieuwe buurt aan de groene ecologische zone langs de Erasmusweg, aan de andere kant van het plan ligt het ecolint met het water dat door de wijk heen loopt. Tussen de nieuwe woonblokken zijn groene scheggen aangelegd. Water en groen zijn vanuit de omgeving het plan in getrokken, waardoor de buurt met beide ecologische zones verweven wordt.

 

De stedenbouwkundige opzet van de wijk is helder, met een duidelijke hiërarchie en een minimum aan verharding. De buurt wordt voor de auto ontsloten op één plek, waardoor de nieuwe woonwijk alleen door bestemmingsverkeer gebruikt wordt. De bebouwing ondersteunt deze structuur en is contrastrijk door verschil in massa en clustering. Dit leidt tot een diversiteit aan woningtypen en oriëntaties ten opzichte van de diverse groengebieden.

Een opvallende toren, al vanaf grote afstand zichtbaar, markeert de entree van de wijk. De huurders van de appartementen in deze toren genieten van een mooi uitzicht vanuit woonkamer en balkon. Auto’s, fietsen en scootmobielen hebben een overdekte plek in het complex.

 

Drielaagse drive-in-woningen met een riante tuin op het dak van de parkeergarage achter de woningen sluiten aan op deze hoogbouw en vormen een stedelijke wand parallel aan de Erasmusweg. Een vanaf de ecologische zone oplopend ‘groen’ talud onttrekt de garage aan het zicht. Haaks op deze stedelijke wand zijn 3 clusters met laagbouwwoningen gelegen, aan de voorzijde uitzicht op groen, aan de achterzijde een besloten parkeerhof met bomen en groene tuinafscheidingen. De twee groengebieden tussen de woningclusters lopen uit in een brede waterpartij dat onderdeel vormt van het ecolint. Hier zijn de wat grotere woningen gelegen met een terras aan het water. Alle woningen in deze clusters grenzen met de voor- en/of achterzijde aan brede groenzones. Een pergola of een zo geheten Delftse stoep zorgen voor mooie overgangen tussen privé en openbaar.

 

De duurzaamheidsambities van de ontwikkelende partijen en de gemeente voor deze locatie lagen hoog. Er wordt op diverse manieren bijgedragen aan het in stand houden van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door het toepassen van inheemse plantensoorten en het integreren van nestgelegenheden in de gevels. Daarnaast is er in het ontwerp veel rekening gehouden met de waterhuishouding. Het grondniveau van het totale plan is verhoogd, er zijn meerdere wadi’s aangelegd en de hemelwaterafvoeren zijn afgekoppeld van het gemengde riool.

 

In de techniek van de woningen is het inzetten op duurzaamheid ook terug te zien. Zo hebben zowel de grondgebonden woningen, als de appartementen in het plan de beschikking over een individuele warmtepomp. In de woningen met schuine daken zijn in het dak met een zuidoriëntatie over de volledige lengte PV-panelen geïntegreerd. De rijwoningen met kap zijn daarmee allemaal energie neutrale woningen.

 

Het woningaanbod in de wijk is zeer divers. Met 124 sociale appartementen en 147 grondgebonden woningen beschikt de woonwijk over ruim 45% sociale woningen. In het complex bevinden zich twee- of driekamerappartementen variërend van 50 tot 80 m². Ook bij de grondgebonden woningen bestaat het aanbod uit verschillende types. Door de aanwezigheid van herenhuizen, familiewoningen en twee-onder-een-kapwoningen is een ruim aanbod gecreëerd voor een diversiteit aan bewoners.

bottom of page