Lammenschansdriehoek

Ontwikkelgebied:

Lammenschansdriehoek, Leiden

Ontwikkelaar:

Ten Brinke Group

De Lammenschansdriehoek in Leiden is een gebied in ontwikkeling. Er vindt een transformatie plaats van grootschalige bedrijvigheid en detailhandel naar een gemengd hoogwaardig stedelijk woon-werkgebied.

Het stedenbouwkundig plan voor het gehele gebied gaat uit van sterke stedelijke randen richting de grote ontsluitingswegen Lammenschansweg en Kanaalweg. Richting de Kanaalweg worden de bouwblokken in het stedenbouwkundig plan iets minder hoog en krijgen bredere openingen en meer groen, waardoor ze ook aansluiten op het Rijn-Schiekanaal en Park Cronesteyn aan de overzijde van het water. Langs de Lammenschansweg worden veelal gesloten bouwblokken voorgesteld met een meer stedelijk karakter. De bouwblokken worden via een openbare ruimte met veel groen verbonden met de Centrale As en het Bètaplein. Het Bètaplein en de studentencampus geven al een goed beeld van de ambities voor de gehele Lammenschansdriehoek. De gemeente Leiden heeft de ontwikkelstrategie vastgesteld voor de transformatie van de Lammenschansdriehoek. Deze ontwikkelstrategie wordt om de zoveel tijd van een update voorzien, als de ontwikkelingen daarom vragen. Elke update gaat gepaard met een inspraakronde. De laatste update van de ontwikkelstrategie is op 23 mei 2019 door de gemeenteraad vastgesteld en dient als basis voor de hier gepresenteerde ontwikkelingen.

 

De ontwikkelingen waar het hier over gaat liggen in het hart van het ontwikkelingsgebied de Lammenschans-strip en vormen samen met de omliggende ontwikkelingen de verbinding met de studentencampus en het Bètaplein. Ten Brinke Group presenteert hier de plannen voor twee verschillende locaties. De eerste locatie is de Zirro-locatie, deze omvat de bedrijfspanden van meubelwinkel Zirkzee en autobedrijf Zeeuw&Zeeuw, waarvan het pand in bezit was van Rodenburg. Deze locatie ligt aan de Lammenschansweg. De locatie wordt ontsloten via een nieuwe weg - de Centrale As - die aan de achterzijde van het blok komt te liggen.

De tweede locatie is de Schouls-locatie, welke de Ten Brinke Group in samenwerking met Zinc Real Estate ontwikkelt. Deze locatie is gelegen op het terrein van het infrabedrijf Schouls aan de Kanaalweg.

Algemene toelichting

Algemene toelichting

ZIRRO-locatie

ZIRRO-locatie

Participatierapport

Participatierapport

SCHOULS-locatie

SCHOULS-locatie

Klik op bovenstaande afbeeldingen voor een algemene toelichting en de posters per locatie, zoals deze zijn getoond op de participatieavond.

Laat uw eventuele reactie achter via onderstaand formulier!

Uw reactie