QUADRIVIUM

 

Locatie:

Haussmannruimte Noordhove, Zoetermeer

44 appartementen

  

In Zoetermeer hebben wij in de wijk Noordhove het laatste blok in de voorzieningenstrip ontworpen, een corridorflat met 44 appartementen. Het bouwblok ligt aan een groenzone die ooit gereserveerd was voor het doortrekken van de Randstadrail. Onze bouwlocatie was oorspronkelijk bestemd voor een station.

Het complex heeft een noord zuid oriëntatie, geschikt voor een corridoroplossing. Een deel van de appartementen heeft ochtendzon en een deel heeft middagzon.

De lift ligt centraal in het plan en via een daklicht en vides valt het daglicht binnen tot op de begane grond in de ontsluitingszone. De trappenhuizen liggen aan het einde van de corridor op de kopgevel

Om de daglichttoetreding in de reeds aanwezige naastgelegen woningen niet te beperken springen de kopgevels op de bovenste lagen terug.

De in het midden gelegen appartementen hebben door hun eenzijdige lichtinval een nagenoeg geheel transparante gevel nodig om voldoende daglicht te krijgen. De hoekappartementen krijgen hun licht via twee gevels.

Deze gegevens waren bepalend voor de gevelopzet van het plan. De bijna geheel transparante gevel van de in het midden gelegen woningen en de getrapte gevels maakten het plan sterk symmetrisch. Deze symmetrie is als vormgevingsuitgangspunt gekozen en verder uitgewerkt door midden in het blok een betonschijf te plaatsen, waaraan de balkons van de middelste woningen zijn gekoppeld.

De balkons van de hoekwoningen zijn zodanig geplaatst dat ze uitsteken voorbij de kopgevel. Hierdoor kan om de hoek nog even van de zon genoten worden.