top of page

SCHINKELHOF

 

Locatie:

Schinkelkade, Amsterdam

64 appartementen

Status:

Gerealiseerd

 

De door Kampman Architecten ontworpen nieuwbouw aan de Schinkelkade in Amsterdam is samen met 9 andere projecten geomineerd voor de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2019 en op de derde plaats geëindigd.

 

Het voormalige zorgcentrum Schinkelhaven met een vrij gesloten karakter is vervangen door een nieuw gebouw met een meer open uitstraling. De begane grond werd toegankelijker met op de buurt afgestemde maatschappelijke functies en op de kop van het bouwblok een terras dat goed op de zon ligt.

De verdiepingen bevatten 16 woningen per laag, met in vrijwel alle gevallen de woonkamer aan de straatzijde. De ontsluiting geschiedt via galerijen aan de binnenzijde van het bouwblok. Onder het gebouw bevindt zich een inpandige parkeervoorziening, toegankelijk vanaf de Veerstraat, gecombineerd met bergingen en techniekruimten.

 

Gezien de omvang van het totale bouwvolume is  gekozen om de straatgevels te verdelen in drie bouwdelen, twee bouwdelen die aansluiten bij de naastgelegen gevels van de Schinkelkade en de Veerstraat, en één meer verbijzonderd deel op de kop van het blok.

De naastgelegen panden aan de Schinkelkade en de Veerstraat hebben de specifieke vormgeving die in de 19e-eeuwse Ring vaak voorkomt. De twee hierop aansluitende delen van de nieuwbouw hebben een vergelijkbare vormgeving qua schaal, gevelritmering, verticaliteit, materialisatie, vorm van de kap en dergelijke.

De kop van het gebouw die de twee voornoemde delen met elkaar verbindt, op de hoek waar de Schinkelkade en de Vaartstraat bij elkaar komen, is eigenzinniger vormgegeven in een stijl die doet denken aan de Amsterdamse School. De verhoogde hardstenen plint met de bijzonder vormgegeven kozijnen op de kop, de halfronde gemetselde balkons, een meer horizontale vormgeving en het tot de bovenste verdieping opgetrokken metselwerk zijn hiervan belangrijke ingrediënten.

Constante factor in het gehele bouwplan is het gebruik van een zelfde metselsteen, hardsteen als plintbekleding en witgeschilderde houten kozijnen. Naast de wat grotere verschillen tussen de drie bouwdelen is er ook op detailniveau gevarieerd, zodat er een verfijnd en rijk gevelbeeld ontstaat.

bottom of page