top of page
Schouls-locatie

SCHOULS-LOCATIE

 

Locatie:

Lammenschansdriehoek, Leiden

circa 420 woningen

Status:

In ontwikkeling

 

 

De Schouls-locatie is gelegen op het terrein van het infrabedrijf Schouls aan de Kanaalweg in Leiden en vormt een onderdeel van ontwikkelingsgebied de Lammenschansdriehoek. De bebouwing op deze specifieke locatie werd in de ontwikkelstrategie voorgesteld als een gesloten bouwblok van 20 tot 30 meter hoog met een hoogteaccent tot 40 meter aan de noordzijde van het blok. Het door ons voorgestelde bouwblok wijkt behoorlijk af van de ontwikkelstrategie. Naar ons idee kunnen we een hogere woonkwaliteit realiseren door het bouwblok aan de zuidwestzijde te openen. Hierdoor valt er veel meer (zon-)licht in het binnengebied en opent de binnentuin zich naar de straat, waardoor hier ook meer groen ervaren wordt. Om deze opening te kunnen maken, hebben wij voorgesteld het “weggehaalde” volume toe te voegen aan de zijde van de Kanaalweg. Dit volume ligt enigszins terug van de rooilijn, zodat de gevel op de rooilijn aan de Kanaalweg in hoogte mee blijft doen met de naastgelegen gebouwen en de visie uit de ontwikkelstrategie.

 

De enorme maat van het totale bouwblok hebben we op diverse manieren opgedeeld. Allereerst is het totale volume opgesplitst in 2 goed te onderscheiden delen. De ontmoeting van het lagere volume langs de Alfabetweg en het hogere geknikte deel langs de Kanaalweg en het park met de watertanks van Dunea is gemarkeerd door een hoogteaccent met een afwijkende materialisatie. Hier bevindt zich de hoofdentree die de openbare straat en de binnentuin met elkaar verbindt. De parcelering in de gevels geeft het bouwblok meer maat en schaal in horizontale zin. Verticaal wordt hierin voorzien door variatie in gevelafwerkingen van plint, bovenbouw en ‘setback’ en onderling verschillend vormgegeven balkons.

Op de begane grond bevindt zich een parkeergarage en fietsenstallingen voor bewoners én bezoekers. Daaromheen zijn woningen gelegen met een entree aan de straat, bereikbaar via een zogenaamde ‘Leidse stoep’ die als buitenruimte gebruikt kan worden en waar de gevelbeplanting ‘voeten’ in de aarde heeft die het onderste gedeelte van het gebouw zal bedekken. Zo wordt een in meerdere opzichten ‘levendige’ plint gegarandeerd.

Boven op de parkeergarage, op de eerste verdieping, zal een grote daktuin gerealiseerd worden die toegankelijk is voor alle bewoners van het gebouw. Door het openen van het bouwblok aan de zuidwestzijde, zal de daktuin ook zichtbaar zijn vanaf de Alfabetweg. De daktuin helpt bij het creëren van een prettig woonklimaat door de verkoelende werking van het groen. Tevens zorgt de daktuin voor vertraagde afvoer van hemelwater, waardoor dit bij een hevige hoosbui niet voor wateroverlast zorgt. Samen met de klimplanten tegen de gevels draagt dit alles bij aan CO2-reductie en het binden van fijnstof.

Het gehele gebouw zal gasloos worden opgeleverd en ruimschoots voorzien worden van PV-panelen op de daken. Het gebouw zal worden verwarmd met behulp van warmtepompen die zijn aangesloten op de vloerverwarming.

bottom of page