top of page

SUMATRAPLANTSOEN

 

Locatie:

Sumatraplantsoen, Amsterdam

166 appartementen

2.230 m2 bedrijfsruimte

Status:

Gerealiseerd

 

In Amsterdam Zuidoost heeft de Indische buurt een ingrijpend vernieuwingsproces ondergaan in de jaren 60. Grote delen van de oude arbeiderswijk - veelal in de stijl van de Amsterdamse School - zijn toen gesloopt en vervangen door architectuur van mindere kwaliteit.

De nog aanwezige Amsterdamse School bebouwing is technisch gezien van matige tot slechte kwaliteit, evenals de openbare ruimte in de wijk. Reden voor het stadsdeel Zeeburg om samen met de woningbouwverenigingen tot een structureel plan te komen voor verbetering van de algemene kwaliteit in de wijk.

 

Op verzoek van Eigen Haard heeft Kampman Architecten het gehele bouwblok tussen het Sumatraplantsoen en de Valentijnkade in ogenschouw genomen evenals de inrichting van het Sumatraplantsoen zelf. Dit bouwblok is het enige in het zuidoostelijke kwadrant van de Indische Buurt dat nog vrijwel geheel bestaat uit bebouwing in de originele Amsterdamse School stijl, weliswaar van een wisselende kwaliteit maar wel beeldbepalend.

De gevelwand van de Valentijnkade bestaat voor het grootste deel uit goede tot fraaie voorbeelden van de Amsterdamse School. Hier is dan ook gekozen voor renovatie. De bebouwing aan de zijde van het Sumatraplantsoen is kwalitatief veel minder. Hiervoor is daarom vervangende nieuwbouw ontworpen met de symmetrieas van het plein als belangrijk uitgangspunt.

bottom of page