top of page
Villa

Villa

 

Locatie:

Duinvoetlaan, Wassenaar

Status:

In ontwikkeling

 

 

Aan de Duinvoetlaan in Wassenaar staat een woonhuis aan de rand van het duingebied. Het huis bestaat uit de samenvoeging van twee panden, een oude historische dienstwoning en een nieuwgebouwd woonhuis. De oude dienstwoning is waarschijnlijk het oudste pand in de Kievit. In 1938 heeft de architect Fokker die in het huis ernaast woonde, tegen de oude dienstwoning een woonhuis gebouwd. Het nieuwe huis is op

een gekunstelde manier tegen de oude dienstwoning aangeplakt. Het duo-pand staat op een forse kavel van circa 14.660m2. De eigenaar is voornemens zelf op de locatie te gaan wonen en heeft ons gevraagd te bekijken wat de mogelijkheden zijn van de locatie. Wij hebben dit onderzoek gedaan en hebben de volgende zaken geconstateerd. De oude dienstwoning blijkt na onderzoek door een cultuurhistoricus van hoge waarde. Het ertegen aangebouwde woonhuis doet afbreuk aan deze historische waarde. Het in 1938 gebouwde huis is architectonisch niet hoogstaand. Het pand is aardig maar niet bijzonder en is op een heel vreemde wijze tegen de oude dienstwoning aangebouwd.

Na overleg met de cultuurhistoricus en de opdrachtgever hebben we besloten dat het de voorkeur heeft het pand uit 1938 te slopen zodat de historische dienstwoning meer tot z’n recht komt. De wens van afdeling stedenbouw in Wassenaar was dat de nieuwbouw los van de historische dienstwoning zou komen te staan. In samenspraak met de welstandscommissie is gekozen voor een andere oplossing, namelijk de nieuwbouw zodanig vorm te geven dat een vanzelfsprekend en samenhangend ensemble ontstaat vergelijkbaar met Engelse landhuizen die in de loop der tijd stukje bij beetje aangebouwd en uitgebreid werden.

Vanwege de ligging in en nabij de bestemming 'Natuur' moet de nieuwbouw zich vrijwel geheel binnen de contour van de oude woning bevinden.

bottom of page