top of page

ARCHITECTUUR

Een goed idee - gebaseerd op creativiteit, vakkennis en ervaring - vertaald in een mooi en goed functionerend gebouw, dat is voor ons architectuur. Ieder project is uniek en vraagt om een eigen invulling. Of het nu om een woning, school, kantoorgebouw, zwembad of stedenbouwkundig plan gaat. Onze architectuur vermijdt vooropgestelde stijlkenmerken. De gebouwen van onze hand kunnen terughoudend zijn en minimaal, maar ook expressief en uitbundig, al naar gelang de vraag van de opdrachtgever of de omgeving dit verlangt.

SAMENWERKEN

De open structuur van ons middelgrote bureau is afleesbaar in het pand en de organisatie. Met de ligging in het centrum van Den Haag is dit een optimale situatie voor het samensmelten van creativiteit en professionaliteit. Contact met anderen is onontbeerlijk bij het ontwikkelen van onze ideeën. Zij verleiden ons tot andere invalshoeken en dwingen tot aanscherping of relativering. Wij schakelen altijd gespecialiseerde constructeurs en adviseurs in en wanneer een opgave daar om vraagt, werken we samen met landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen om tot een optimaal resultaat te komen.

OPDRACHTGEVER

Wij maken bijzondere architectuur voor bijzondere opdrachtgevers. Gesprekken met onze opdrachtgevers zijn heel belangrijk. We nemen de tijd en de ruimte voor onderzoek, verrassingen en nieuwe inzichten. Om gezamenlijk tot een visie voor een project te komen, samen met de opdrachtgever, gebruikers en alle andere betrokkenen. Wij ontwerpen en bouwen voor mensen, gericht op fysiek, geestelijk en sociaal welzijn.

DUURZAAMHEID

De verhouding tot de mens - of een gebouw emoties oproept, fascineert en in herinnering blijft - daarin schuilt voor ons duurzaamheid. Evenzeer als in het respectvol omgaan met de gebruikers en de omgeving, met zowel de sociale, ecologische en historische structuur van een plek. Het gebruik van duurzame materialen en het vinden van duurzame oplossingen is een onlosmakelijk deel van ons ontwerpproces. Nieuwe ideeën om tot een minimaal energieverbruik te komen, worden door ons bureau ontwikkeld.

PROFESSIONEEL

Professionaliteit is onontbeerlijk, met een brede kennis en ervaring, zowel op het gebied van bouwtechniek, bouwmethodiek als van procesmanagement. Kwaliteit bereiken we door een zorgvuldige uitwerking tot in het detail en een goede bouwbegeleiding, waarbij de kostenbewaking een belangrijke rol speelt. Wij ontwerpen geen losse elementen - gevel, indeling, techniek, landschap - maar streven naar één integraal ontwerp. Daarnaast vertrouwen wij op een eenvoudige organisatiestructuur met een heldere aanpak, korte communicatielijnen en duidelijke aanspreekpunten.

bottom of page