top of page

ZIRRO-LOCATIE

 

Locatie:

Lammenschansdriehoek, Leiden

circa 360 woningen

Status:

In ontwikkeling

 

 

De ontwikkeling waar het hier over gaat ligt in het hart van het ontwikkelingsgebied de Lammenschansdriehoek en vormt samen met de omliggende ontwikkelingen de verbinding met de studentencampus en het Bètaplein. De Zirro-locatie gelegen aan de Lammenschansweg omvat de bedrijfspanden van meubelwinkel Zirkzee en autobedrijf Renault, waarvan het pand in bezit was van Rodenburg.

De Zirro-locatie werd in de ontwikkelstrategie voorgesteld als een gesloten bouwblok met een hoogte van 20 tot 25 meter en een sterk stedelijke uitstraling naar de Lammenschansweg, waarbij het bouwblok aan de kant van de Lammenschansweg iets hoger is dan aan de zijde van de Alfabetweg, die als een centrale as door de Lammenschansdriehoek loopt.

 

Het door ons voorgestelde bouwblok wijkt enigszins af van de ontwikkelstrategie. Naar ons idee kunnen we een hogere woonkwaliteit realiseren door het bouwblok aan de zuidwestzijde te openen. Hierdoor valt er veel meer (zon-)licht in het binnengebied en opent de op de eerste verdieping gelegen binnentuin zich naar de straat, waardoor hier ook meer groen ervaren wordt. Het gesloten bouwblok heeft een hoogte van 8 lagen aan de zijde van de Lammenschansweg en 7 lagen aan de zijde van de Alfabetweg.

Het gebouw heeft architectonisch gezien een plint van twee lagen hoog, een sterk ritmisch vormgegeven tussendeel van 5 lagen en een toplaag met een eigen uitstraling. In de plint bevinden zich bedrijfsruimten en woningen met de voordeur aan de straat, evenals de parkeergarage met circa 65 plaatsen en de fietsenstalling voor bewoners én bezoekers.

Op deze manier ontstaat een gevarieerd en levendig straatbeeld, dat goed aansluit bij de wensen van deze tijd en de ontwikkelstrategie om het gebied aantrekkelijk te maken voor kleinschalige bedrijvigheid.

 

De gekozen architectuur zorgt er op diverse schaalniveaus voor dat het bouwblok als totaal en de diverse onderdelen ervan op een aantrekkelijke manier herkenbaar zijn vormgegeven. De afgeronde hoeken - van het bouwblok en van individuele balkons – vormen een contrast met de scherpe lijnen op andere plekken in het gebouw. De afwisseling van kozijnen met en zonder plantenbak en de wisseling in kleur roepen associaties op met patronen die aangebracht worden op Fabergé-eieren.

 

Op de eerste verdieping zal een grote publiek toegankelijke daktuin gerealiseerd worden. Door een opening in het gebouw op de zuidhoek, zal de daktuin zichtbaar en bereikbaar zijn vanaf de Alfabetweg. De daktuin helpt bij het creëren van een prettig woonklimaat door de verkoelende werking van het groen. Tevens zorgt de daktuin voor vertraagde afvoer van hemelwater, waardoor dit bij een hevige hoosbui niet voor wateroverlast zorgt. In aanvulling hierop worden bakken met planten aangebracht op de gevels, wat de luchtkwaliteit ten goede komt.

Het gehele gebouw zal gasloos worden opgeleverd en ruimschoots voorzien worden van PV-panelen op de daken. Het gebouw zal worden verwarmd met behulp van warmtepompen die zijn aangesloten op de vloerverwarming.

bottom of page